THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

1. Trình tự thực hiện xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ:

Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

Bước 2: Thẩm định hồ sơ:

  •     Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch hoàn thành việc thẩm định hồ sơ và gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến Tổng cục Du lịch để xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp. Trường hợp không đủ tiêu chuẩn để đề nghị cấp giấy phép thì Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết;
  •     Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và văn bản đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch, Tổng cục Du lịch xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp;
  •     Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Tổng cục Du lịch thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch và doanh nghiệp biết.

Bước 3: Trả kết quả

2. Thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế:

a.      Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

b.     Bản sao giấy đăng ký kinh doanh;

c.      Phương án kinh doanh lữ hành

d.     Chương trình du lịch cho khách quốc tế;

e.      Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động kinh doanh lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành

f.       Bản sao thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành;

g.     Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế

Số lượng hồ sơ:02 (bộ).

Thời hạn giải quyết:

 – 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến Tổng cục Du lịch;

– 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch xem xét, cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Du lịch.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch.

– Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch.


Xem các đơn hàng khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 024.6654.6533
Chat Facebook
Gọi điện ngay